جمعه، تیر ۲۰، ۱۳۸۲

اي بي سي آبچينوس

سلام

 یادداشت اول

وجه تسمیه:

آبچينوس هيچ معني خاصي ندارد و حاصل يك تركيب بي‌معني حروف الفباست. حروف رو کنار هم چیدم ... «ای»، «بی»، «سی»، ..وقتی به حرف «دی» رسیدم  متوجه شدم نمی‌شه خواندش، همینجوری «اچ» گذاشتم  بعد هم یه سری حروف دیگه بی دلیل انتخاب کردم، شد «آبچین». خواستم ایمیل براش درست کنم یاهو بهم اجازه نداد و چند تا پیشنهاد جایگزین داد که از بین «آبچین ۲۰۰۰» و چیزای مشابه اون «آبچین»+«یو،اس» ترکیب بهتری بود و اینجوری شد که آبچینوس متولد شد.

وجه تصفیه:

نکته بعد اینکه من مجبور شدم تعداد زيادي از پست هاي وبلاگ را كه عمدتاَ مربوط به سالهای اول وبلاگ یعنی سال ۱۳۸۲ و بعد از اون بودند حذف كنم. علتش از دست دادن مجموعه عكس هاي آن دوره است. آن زمان ها بدليل اينكه بلاگر ، خدمات ميزباني عكس نداشت والبته كمي هم به خاطر ناشي گري خودم،مجبور بودم عكس ها را روي سايت هايي مثل ريپ‌وي يا شير‌ميشن و از اين قبيل سايت ها يا روي فضا هاي قرضي دوستان بگذارم. متاسفانه همه آنها را از دست داده‌ام.

به آبچينوس خوش آمديد و اميدوارم اين ديدار، برايتان لذت بخش و مفيد باشد.