سه‌شنبه، مرداد ۲۴، ۱۳۸۵

یکشنبه، مرداد ۱۵، ۱۳۸۵

Hawker


خيابان سئول


-----------------------
عكس پايين رو قبلاً هم اينجا گذاشته بودم اما يه بار ديگه هم براي غزل خانوم و همه كساني كه هوس گردوي تازه كرده اند مي ذارم.