جمعه، خرداد ۲۹، ۱۳۸۳

امداد غيبي
تلفن امدادي ، نزديک‌هاي دليجان(جاده تهران - اصفهان )

جمعه، خرداد ۱۵، ۱۳۸۳