پنجشنبه، اسفند ۲۲، ۱۳۸۷

جوي

كاشان - باغ فين

۲ نظر:

... گفت...

عجب جوی آبی آدم هوس میکنه بره بغلش بشینه .

Abchinus گفت...

آره ولي كاش به مصداق «بنشين بر لب جوي و ...» به فكر گذر عمر نيفته و فقط لذت حركت آب و صداي شرشرشو ببره